ბუღალტერი

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ბუღალტერი  

  • სარეგისტრაციო ნომერი:  04107;
  • პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მეხუთე;
  • პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება;
  • პროგრამის მოცულობა: 159 კრედიტი (3975 საათი);
  • პროგრამის ხანგრძლივობა:  3 სასწავლო წელი;
  • ერთი აკადემიური წლის სწავლის საფასურია: 1 500  ლარი.
კურსის ფარგლებში ისწავლება შემდეგ კომპიუტერული პროგრამები: იბერ-ინფო, ორის ბუღალტერი, სუპერ ფინი, ბანკი კლიენტი.
დაგვიკავშირდით ან/და შეავსეთ განაცხადი, განაცხადის შევსებიდან 1 დღის განმავლობაში ჩვენი წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდებათ და გაგაცნობთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პირობებს.