სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი                               

  • სარეგისტრაციო ნომერი:  10401-პ;
  • პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მეოთხე;
  • პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება;
  • პროგრამის მოცულობა:  138 კრედიტი (3450 საათი);
  • პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა:  25 სასწავლო თვე/100 სასწავლო კვირა;
  • ერთი აკადემიური წლის სწავლის საფასურია: 1 500  ლარი.

პროგრამა – სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი დაგვიკავშირდით ან/და შეავსეთ განაცხადი, განაცხადის შევსებიდან 1 დღის განმავლობაში ჩვენი წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდებათ და გაგაცნობთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პირობებს.